Спонзорства и донации

  • Home
  • Спонзорства и донации

Дарувањето е највисока форма на хуманост

Дарувањето за мене е највисока форма на хуманост во општеството.

Сум дарувал, дарувам и ќе дарувам во сите области на нашето општествено живеење, културата, уметноста, спортот, образованието, здравјето, посебно на социјално загрозени семејства.

Дарував на верските заедници за подигање и реновирање на културолошки и верски објекти во Македонија и го помагав политичкиот плурализам.

Чувството да се дарува е најпрекрасно